60 850 sigles couvrant 225 pays, 52 langues et 35 288 sites officiels
Depuis 2005
27/04/2017

SPIDOR

Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego

00040329.300