60 854 sigles couvrant 225 pays, 52 langues et 33 524 sites officiels
Depuis 2005
24/01/2018

MDDSZ

Ministrstvo za Delo, Družino, Socialne Zadeve in enake možnosti

00030867.300