60 850 sigles couvrant 225 pays, 52 langues et 35 310 sites officiels
Depuis 2005
30/04/2017

MDDSZ

Ministrstvo za Delo, Družino, Socialne Zadeve in enake možnosti

00030867.300