60 854 sigles couvrant 225 pays, 52 langues et 34 657 sites officiels
Depuis 2005
28/07/2017

MDDSZ

Ministrstvo za Delo, Družino, Socialne Zadeve in enake možnosti

00030867.300