60 787 sigles couvrant 225 pays, 52 langues et 36 047 sites officiels
Depuis 2005
16/01/2017

MDDSZ

Ministrstvo za Delo, Družino, Socialne Zadeve in enake možnosti

00030867.300