60 572 sigles couvrant 225 pays, 51 langues et 36 184 sites officiels
Depuis 2005
08/12/2016

MGRT

Ministrstvo za Gospodarski Razvoj in Tehnologijo

00031242.300