60 572 sigles couvrant 225 pays, 51 langues et 36 234 sites officiels
Depuis 2005
05/12/2016

MDDSZ

Ministrstvo za Delo, Družino, Socialne Zadeve in enake možnosti

00030867.300